Reguły w zaporach sieciowych dla G DATA Business

Reguły w zaporach sieciowych dla G DATA Business

Komunikacja między składnikami programów G Data Business odbywa się przy użyciu protokołu TCP/IP.

Podczas instalacji składników dodawane są automatycznie reguły dla aplikacji G DATA w zaporze Windows. Jeśli korzystasz z innych zapór programowych, lub też zapór sprzętowych (np. w urządzeniach VPN), niezbędne jest ręczne utworzenie odpowiednich reguł.

Główny i zapasowy serwer zarzadzajacy (MMS)

Port 80 (TCP)
Port 443 (TCP)
Port 7161 (TCP)
Port 7182 (TCP)
Port 7183 (TCP)

Serwer podrzędny

Port 80 (TCP)
Port 443 (TCP)
Port 7161 (TCP)

Klient

Port 7169 (TCP)

G DATA MailSecurity

Port 7182 (TCP)

G DATA MailSecurity Exchange plugin

Port 7171 (TCP)
Port 7185…7195 (TCP)