Brak połączenia z serwerem zarządzającym

Brak połączenia z serwerem zarządzającym

Podczas próby uruchomienia składnika G DATA Administrator pojawia się komunikat:

“Nie można nawiązać połączenia ze składnikiem G Data ManagementServer.”

1. Upewnij się, że składnik ManagementServer jest zainstalowany na stanowisku, którego nazwa lub adres IP jest wpisana w oknie logowania. Być może na komputerze zainstalowany jest tylko składnik Administrator, czyli interfejs graficzny serwera.

2. Sprawdź, czy usługa G DATA ManagementServer nie została wyłączona z powodu awarii lub błędu systemu.

W tym celu otwórz okno Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.

Jeśli usługa G DATA ManagementServer jest wyłączona, włącz ją i spróbuj ponownie uruchomić program.