Nieudana aktualizacja plików programu G DATA Security

Nieudana aktualizacja plików programu G DATA Security

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania G DATA Security pojawi się problem i aktualizacja nie zostanie ukończona, spróbuj usunąć pliki tymczasowe systemu operacyjnego i ponowić próbę aktualizacji.

Wykonaj kolejno opisane poniżej czynności.

1. Usuń zawartość katalogów tymczasowych w systemie Windows:

  • Kliknij menu Start (W systemie Windows 8 naciśnij klawisze Logo Windows+R) i w polu Wyszukaj wpisz ``%temp%``, następnie zatwierdź wyszukiwanie klawiszem Enter. Usuń zawartość wyświetlonego folderu.
  • C:\Windows\Temp – usuwamy całą możliwą zawartość folderu Temp.

2. W głównym oknie programu G DATA wyłączyć tymczasowo opcję “Filtrowanie HTTP”.

3. Po wejściu w Ustawienia programu G DATA > AntiVirus > Aktualizacje odznacz pole wyboru przy opcji “Kontrola wersji”.

Po wykonaniu powyższych działań ponów aktualizację plików programu.