Jak pobrać obraz i nagrać płytę startową?

Jeśli nie masz oryginalnej płyty CD z programem G Data, pobierz plik z obrazem płyty startowej z naszego serwera i nagraj go na płytę.

Pobierz plik bootcd.iso z obrazem płyty startowej.

Po zakończeniu pobierania pliku, nagraj go np. za pomocą popularnego programu Nero.

W tym celu:

Włóż czystą płytę CD do nagrywarki,
uruchom program Nero lub Nero Express,
wybierz opcję Obraz dysku albo zapisany projekt.

Zaznacz plik z obrazem płyty na dysku twardym i kliknij przycisk Otwórz.

Określ parametry nagrywania (np. prędkość z jaką ma zostać wypalona płyta) i nagraj obraz na płytę CD, po zakończeniu procesu wyjmij płytę z nagrywarki.

Płyta startowa CD została utworzona!