Dane dostępu są nieprawidłowe (nieaktualne)

Dane dostępu są nieprawidłowe (nieaktualne)

Sprawdź czy abonament na aktualizacje jest jeszcze ważny. Informację znajdziesz w oknie głównym programu po prawej stronie, lub na otrzymanym od nas potwierdzeniu rejestracji programu.

Sprawdź czy wpisujesz prawidłowo dane dostępu uzyskane podczas rejestracji. Zwróć uwagę na wielkość liter. Najczęściej powtarzające się pomyłki:

• mała litera l (lampa) zamiast dużej litery I (Iwona) albo cyfry 1 (jeden) – i odwrotnie,
• duża litera J (Jerzy) zamiast dużej litery I (Iwona) – i odwrotnie,
• duża litera O (Olga) zamiast cyfry 0 (zero) albo D (Danuta) – i odwrotnie,
• duża litera G (Grażyna) zamiast cyfry 6 (sześć) – i odwrotnie,
• duża litera Z (Zofia) zamiast cyfry 2 (dwa) – i odwrotnie,
• spacja w nazwie użytkownika lub haśle np. Nowak Spzoo zamiast NowakSpozoo.

Jeśli nie pamiętasz danych dostępu, odwiedź stronę internetową umożliwiającą przypomnienie danych drogą mailową:

Nie pamiętasz hasła?