Nowości
Zmiana adresu siedziby G DATA Polska

Zmiana adresu siedziby G DATA Polska

Zgodnie z ustawą z dnia 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmieniły się dane teleadresowe G DATA Software Sp. z o. o..

Od dnia 3.10.2017 r. główna siedziba G DATA Polska mieści się przy ul. Warcisława IV 2 w Szczecinku. Sukcesywnie wymieniamy wszelkie dostępne materiały w których wciąż widnieje dawna nazwa ulicy. Najważniejszym skutkiem zmiany nazwy są także nowe dane do wystawiania faktur przez Partnerów i kontrahentów firmy G DATA oraz nowy adres korespondencyjny centrali firmy.

Aktualne dane do wystawiania faktur dla firmy G DATA to:

G DATA Software Sp. z o. o.
ul Warcisława IV 2
78-400 Szczecinek
NIP 673-10-08-232